Articles

ytlig hjärtplexus (anatomi)

den ytliga hjärtplexus är en anatomisk uppdelning av hjärtplexus; den är mindre än den mer bakre djupa hjärtplexus. Fysiologiskt är de ytliga och djupa plexuserna i kontinuitet via fina nervfibrer.

den ytliga hjärtplexen är placerad på den underlägsna ytan av aortabågen. Det bidrar till både post-ganglioniska sympatiska och pre-ganglioniska parasympatiska nerver:

  • vänster underlägsen cervikal hjärtnerv, en gren av vänster vagusnerv
  • vänster överlägsen cervikal sympatisk nerv härledd från vänster cervikal sympatisk ganglier

dessa fibrer passerar underlägsen över aortabågen innan de samlas sämre än den och något anteromedial till ligamentum arteriosum inom ganglion av Wrisberg. Vid denna tidpunkt ligger den vänstra freniska nerven medialt och vagalnerven ligger i sidled. Lungartären ligger bakom.

fördelningen av nervfibrer från plexus till hjärtat beaktas inom undermenyn.

senast recenserad 01/2018