Articles

varför ska du sluta röka när du får dina hängslen

Still-smoking Nej det här är inte en ’du är stygg förstör dina lungor’ rökning rant (även om du vet att du är inte du?). Men förutom sambandet mellan tobak och hjärtsjukdomar, stroke, emfysem och cancer (särskilt lung-och halscancer) leder rökning till följande orala hälsoeffekter:

  • dålig andedräkt-när du har hängslen, det finns bara fler områden för bakterier och föroreningar att söla. Så rökning med hängslen leder ofta till allvarligare lukt.
  • tandfärgning – rökning fläckar tänderna – när du har hängslen är det svårare att borsta ökar sannolikheten för uppenbar tandfärgning efter borttagning av dina hängslen.
  • Inflammation i spottkörtelns öppningar på muntaket
  • ökad förlust av ben i käken – vilket kan äventyra din behandlingstid och stabilisering.
  • ökad risk att utveckla tandköttssjukdom, en ledande orsak till tandförlust
  • fördröjd läkningsprocess – gör dina munsår (som vi alla får när vi först har hängslen) mer smärtsamma och tar längre tid att läka.