Articles

Urban construction and demolition waste and deponi failure i Shenzhen,Kina

på December 20, 2015 på 11:40 am en jordskred i en av Kinas mest avancerade städer, Shenzhen, dödade 73 människor och skadade 33 byggnader. I avsaknad av kraftigt regn eller jordbävningar var jordskredet en oväntad och djup chock för många människor. Enligt Kinas ministerium för mark och resurser utlöstes jordskredet av kollapsen av en enorm hög med bygg-och rivningsavfall (CDW). Med Kinas snabba urbanisering genereras en ökande mängd CDW, särskilt i större städer. Totalt producerar Kina cirka 30% av världens kommunala fasta avfall och av detta är cirka 40% CDW. För att förhindra jordskred i samband med CDW bör volymen avfall som dumpas i deponier regleras. Mer specifikt bör 4-Rs-politiken (minska, återanvända, återvinna och återvinna) genomföras mer omfattande och effektivt. Även om deponi kommer att fortsätta att vara ett viktigt bortskaffningsalternativ, är korrekt hantering och noggrann övervakning av CDW brådskande nödvändigt för att tillgodose pressande säkerhetsfrågor. Internationellt samarbete, kunskapsutbyte och användning av den senaste tekniken behövs så att liknande jordskred kan förebyggas i Kina och på andra håll.