Articles

Rotation av Chort Ubics‐blocket orsakar dextral slip på Guayape-felet

Chort Ubics-blocket genomgår deformation som ett direkt resultat av stor sinistral strike-slip-fel på Nordamerika-Karibiska plattgränsen. Vi har studerat Chort-blocket med hjälp av geologisk kartläggning, fjärrbilder, och jordbävningsseismologi för att utvärdera effekten som storskalig strejkfel har på ett intilliggande mikrokontinentalt block. I den östra delen av Chort-blocket har den senaste geologiska kartläggningen visat att det nordöstra slående Guayape-felet är dextral istället för sinistral som tidigare antagits. Eftersom detta är ett stort fel som skär det mesta av Centralamerika isthmus, kräver det nya beviset för dextral slip en omtolkning av den aktiva tektoniken i Chort Ubics-blocket. Närvaron av flera nordtrendande klyftor i den västra delen av Chort-blocket har lett till att tidigare arbetare föreslår att Chort-blocket är uppdelat i mindre, oberoende roterande block. Vi använder jordbävnings seismologi och fjärr bilddata för att utvidga denna tolkning till den centrala delen av Chort Avsugningar blocket. Vi har dock ändrat sin modell för att redogöra för dextral slip på Guayape-felet. Vi tror att rotationen av Chort-blocket orsakar dextralglidning på Guayape-felet trots att Centralamerika genomgår stor sinistralförskjutning med avseende på Nordamerika.