Articles

omvärdering av en fragmentarisk maxilla tillskrivs Carcharodontosauridae från Presidente Prudente Formation, Brasilien

Carcharodontosauridae och Abelisauridae är två samexisterande klader av theropod dinosaurier från krita i Afrika, Sydamerika och eventuellt Europa. De äldsta och senaste resterna av carcharodontosaurid är från Kimmeridgian-Tithonian i Afrika respektive Turonian i Sydamerika. Nyligen har en fragmenterad maxilla som bär en enda in situ-tand (UFRJ-DG409-R) från Maastrichtian i Brasilien tolkats som tillhörande en carcharodontosaurid. Vi omvärderade här den fylogenetiska fördelningen av dessa material med hjälp av morfologiska, morfometriska och fylogenetiska analyser. Om tandens morfologi delas med carcharodontosaurider och abelisaurider, de morfometriska analyserna hittade kronan i samma morfospace som abelisaurider, och den fylogenetiska analysen utförd på en tandbaserad datamatrix hämtade den bland Abelisauridae. Maxilla delar också funktioner med båda grupperna, men de horisontella strimmorna på paradentalplattorna i UFRJ-DG409-r stöder abelisaurid-affiniteter. Våra data tyder starkt på att dessa exemplar tillhör abelisaurid theropods, som stöder det faktum att carcharodontosaurider sannolikt utrotades från Coniacian.