Articles

Mg3100-serien skrivardrivrutin Ver. 7.42.0 (Mac OS X 10.4/10.5)

Friskrivningsklausul

all programvara, program (inklusive men inte begränsat till drivrutiner), filer, dokument, manualer, instruktioner eller annat material (Gemensamt ”innehåll”) görs tillgängliga på denna webbplats ”i befintligt skick”.

Canon Marknadsföring (Thailand) Co., Ltd. och dess dotterbolag (”Canon”) lämnar inga garantier av något slag med avseende på innehållet, frånsäger sig uttryckligen alla garantier, uttryckta eller underförstådda (inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång) och ansvarar inte för att uppdatera, korrigera eller stödja innehållet.

Canon förbehåller sig all relevant titel, äganderätt och immateriella rättigheter i innehållet. Du får ladda ner och använda innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk och på egen risk. Canon kan inte hållas ansvarigt för några som helst skador i samband med innehållet (inklusive, utan begränsning, indirekta, följdskador, exemplariska eller tillfälliga skador).

du får inte distribuera, tilldela, licensiera, sälja, hyra ut, sända, överföra, publicera eller överföra innehållet till någon annan part. Du får inte heller (och får inte låta andra) reproducera, modifiera, formatera om eller skapa härledda verk från innehållet, helt eller delvis.

du samtycker till att inte skicka eller föra innehållet ut ur landet/regionen där du ursprungligen fick det till andra länder/regioner utan något tillstånd från gällande regeringar och/eller i strid med lagar, begränsningar och förordningar.

genom att fortsätta ladda ner innehållet samtycker du till att vara bunden av ovanstående samt alla lagar och förordningar som gäller för din nedladdning och användning av innehållet.