Articles

Kontrollerad ansökan granskning och upplösning Program (CARRP)

i 2008, U. S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) inrättade Controlled Application Review and Resolution Program (CARRP) för att flagga och behandla invandringsfall som presenterar ”nationella säkerhetsproblem” för att ”se till att invandringsförmåner inte beviljas individer och organisationer som utgör ett hot mot nationell säkerhet.”Enligt en rapport från American Civil Liberties Union riktar sig CARRP oproportionerligt mot muslimer och invandrare från arabiska, Mellanöstern, sydasiatiska och muslimska samhällen. En sökande flaggad i CARRP-programmet är effektivt svartlistad från att få några invandringsförmåner.

sökande kan hänvisas till CARRP om de flaggas som en ”känd eller misstänkt terrorist” av FBI, eller kan hänvisas i något skede av screening och adjudicative process när de ansöker om invandringsförmåner. I en CARRP – träningsmanual från 2009 som erhållits av ACLU, USCIS-tjänstemän riktas att använda tre breda kategorier för att indikera en potentiell nationell säkerhetsrisk: ”anställning, utbildning eller regeringstillhörighet”, ”misstänkta aktiviteter” och ”familjemedlemmar eller nära medarbetare.”USCIS-officerare måste följa FBI-riktningen när de beslutar att godkänna, förneka eller hålla obestämd tid varje fall flaggat under CARRP.

i 2017 lämnade ACLU och partners en grupptalan som hävdade att CARRP är olagligt och okonstitutionellt.