Articles

HCG (Korulon)

djurägare och vårdgivare

Rood and Riddle Veterinary Pharmacy välkomnar dig att placera din receptbeställning online genom att använda vår hemsida. Men för att få beställningen helt bearbetad och fylld måste din veterinär tillhandahålla recept på de mediciner du vill beställa.

detta kan åstadkommas på tre sätt: Din veterinär kan ringa en av våra apotekare direkt, du kan ladda ner vårt receptformulär och be din veterinär att fylla i och faxa eller maila det direkt till vårt apotek, eller din veterinär kan beställa och verifiera recept direkt på vår hemsida. Blanketten måste faxas direkt från din veterinärs kontor. Annars måste det ifyllda, ursprungliga formuläret skickas till: 2150 Georgetown Rd. Byggnad 25, Lexington, KY 40511 innan ditt recept kan skickas. Vårt faxnummer är (859) 406-1200.

Klicka här för att ladda ner Receptformuläret

om du har några problem eller vill göra din beställning via telefon, ring vårt apotek på:
(859) 246-0112 eller (800) 728-1654

Apotek timmar:
måndag till fredag: 8: 00 am-6: 00 PM EST.
lördag: 8:00 A.M. – 12: 00 E. M. EST.

om du ringer efter timmar kan din veterinär lämna ett konfidentiellt röstmeddelande och vår apotekare kommer tillbaka samtalet.