Articles

Carol Ross Barney, FAIA

Carol Ross Barney har varit i spetsen för medborgerlig rymddesign sedan grundandet Ross Barney

arkitekter 1981. Med en karriär som sträcker sig över 40 år, hon har gjort betydande bidrag till den byggda miljön, yrket, och arkitektutbildning. Som arkitekt, urbanist, mentor och pedagog har Ross Barney obevekligt förespråkat att utmärkt design är en rättighet, inte ett privilegium. Hennes kropp av arbete intar en unik plats i panorama av samtida arkitektur, som uteslutande består av arbete i det offentliga rummet.

Ross Barneys projekt varierar i typ och skala men upprätthåller ett djupt engagemang för den roll arkitekturen spelar i livskvalitet. Detta har visat sig i utrymmen som övergår stadsbor från punkt A till punkt B och berikar storstadsupplevelsen; till byggnader som är miljöförvaltare, som visar hållbarhet på ett öppet övertygande sätt; till utrymmen som inspirerar små barn och morgondagens ljusaste sinnen att lära sig, uppfinna och bryta gränser.

hennes arbete har hedrats med över 100 stora designpriser inklusive American Institute of Architects Thomas Jefferson Award för offentlig arkitektur, AIA Chicago Lifetime Achievement Award och Aia Illinois Gold Medal. Hon utsågs till en” Gamechanger ” av Metropolis magazine 2018.

Ross Barney är examen från University of Illinois och tjänstgjorde som volontär i USA Peace Corps i Costa Rica planning national parks. Hon undervisar en avancerad designstudio på IIT och tjänar på deras College Board of Overseers.

tillbaka