Articles

Carl Ditters von Dittersdorf-förebådade kompositör och vänner med Haydn

idag markerar 280-årsdagen av födelsen av kompositören Carl Ditters von Dittersdorf (säga att 10 gånger snabbt). Han var välkänd under sin livstid, och ibland ser du fortfarande hans verk programmerade. Han skrev symfonier, massor av kammarmusik och komiska operor. När han fick ett viktigt jobb, var han tvungen att ha en ädelljudande titel, så ”von Dittersdorf” lades till hans namn. Han blev goda vänner med Haydn och lärde Johann Baptist Wanhal, som blev en mycket välkänd cellist. En fantastisk fotnot från den klassiska eran är en konsert med Dittersdort på första violin, Haydn på andra, Mozart på viola och Wanhal på cello.

de flesta strängsonater (soloverk med piano) eller konserter (soloverk med orkester) har violin eller cello men Dittersdorf komponerade en för viola och två för kontrabas, vilket tyder på att de beställdes av dessa instrumentalister för en specifik händelse. Här är Kontrabasskonserten i E-flat major (framförd här i D-dur), med London Symphony Orchestra ’ s huvudbas Rinat Ibragimov och Catherine Edwards spelar orkesterdelen på piano. Denna pjäs krävs ofta för kontrabas auditions.

Carl Ditters von Dittersdorft föddes den 2 November 1739 i Wien, Österrike, nad dog oktober I då Södra Böhmen den 24 oktober 1799.

# Klassiskkompositörerklassiskfm