Articles

plexul cardiac superficial (anatomie)

plexul cardiac superficial este o diviziune anatomică a plexului cardiac; este mai mic decât plexul cardiac profund mai posterior. Fiziologic, plexurile superficiale și profunde sunt în continuitate prin intermediul fibrelor nervoase fine.

plexul cardiac superficial este amplasat pe suprafața inferioară a arcului aortei. Este contribuit atât de nervii parasimpatici post-ganglionici simpatici, cât și pre-ganglionici:

  • nervul cardiac cervical inferior stâng, o ramură a nervului vag stâng
  • nervul simpatic cervical superior stâng derivat din ganglionul simpatic cervical stâng

aceste fibre trec inferior peste arcul aortei înainte de a se acumula inferior acestuia și ușor anteromedial la ligamentum arteriosum în ganglionul Wrisberg. În acest moment, nervul frenic stâng se află medial, iar nervul vagal se află lateral. Artera pulmonară se află în spate.

distribuția fibrelor nervoase de la Plex la inimă este considerată în cadrul submeniului.

ultima revizuire 01/2018