Articles

Mg3100 Seria Driver de imprimantă Ver. 7.42.0 (Mac OS X 10.4/10.5)

Disclaimer

toate software-urile, programele (inclusiv, dar fără a se limita la drivere), fișierele, documentele, manualele, instrucțiunile sau orice alte materiale (colectiv, „conținut”) sunt puse la dispoziție pe acest site pe o bază „ca atare”.

Canon Marketing (Thailanda) Co., Ltd., și companiile sale afiliate („Canon”) nu oferă nicio garanție de niciun fel cu privire la conținut, declină în mod expres toate garanțiile, exprimate sau implicite (inclusiv, fără limitare, garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare) și nu sunt responsabile pentru actualizarea, corectarea sau susținerea conținutului.

Canon își rezervă toate titlurile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală relevante asupra conținutului. Puteți descărca și utiliza conținutul exclusiv pentru uz personal, necomercial și pe propriile riscuri. Canon nu va fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune în legătură cu conținutul (inclusiv, fără limitare, daune indirecte, consecvente, exemplare sau incidentale).

nu veți distribui, atribui, licenția, vinde, închiria, difuza, transmite, publica sau transfera conținutul către nicio altă parte. De asemenea, nu veți (și nu veți lăsa pe alții) să reproducă, să modifice, să reformateze sau să creeze lucrări derivate din conținut, integral sau parțial.

sunteți de acord să nu trimiteți sau să aduceți conținutul din țara/regiunea în care l-ați obținut inițial în alte țări/regiuni fără nicio autorizație necesară din partea guvernelor aplicabile și/sau cu încălcarea oricăror legi, restricții și reglementări.

procedând la descărcarea Conținutului, sunteți de acord să respectați cele de mai sus, precum și toate legile și reglementările aplicabile descărcării și utilizării conținutului.