Articles

construcția urbană și demolarea deșeurilor și eșecul depozitelor de deșeuri în Shenzhen, China

la 20 decembrie 2015 la 11:40 o alunecare de teren într-unul dintre cele mai avansate orașe din China, Shenzhen, a ucis 73 de persoane și a deteriorat 33 de clădiri. În absența precipitațiilor abundente sau a cutremurelor, alunecarea de teren a fost un șoc neașteptat și profund pentru mulți oameni. Potrivit Ministerului Chinez al terenurilor și resurselor, alunecarea de teren a fost declanșată de prăbușirea unei grămezi enorme de deșeuri din construcții și demolări (CDW). Odată cu urbanizarea rapidă a Chinei, se generează o cantitate tot mai mare de CDW, în special în marile orașe. În total, China produce aproximativ 30% din deșeurile solide municipale din lume, iar din acestea aproximativ 40% sunt CDW. Pentru a preveni alunecările de teren asociate cu CDW, volumul deșeurilor aruncate în depozitele de deșeuri ar trebui reglementat. Mai precis, politicile 4-R (reducerea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea) ar trebui puse în aplicare pe scară mai largă și mai eficientă. Deși depozitul de deșeuri va continua să fie o opțiune importantă de eliminare, gestionarea adecvată și monitorizarea atentă a CDW sunt necesare urgent pentru a satisface problemele urgente de siguranță. Colaborarea internațională, schimbul de cunoștințe și utilizarea celor mai noi tehnologii sunt necesare pentru ca alunecările de teren similare să poată fi prevenite în China și în alte părți.