Articles

powierzchowny splot sercowy (anatomia)

powierzchowny splot sercowy jest anatomicznym podziałem splotu sercowego; jest mniejszy niż bardziej tylny głęboki splot sercowy. Fizjologicznie, powierzchowne i głębokie sploty są w ciągłości przez drobne włókna nerwowe.

powierzchowny splot sercowy znajduje się na dolnej powierzchni łuku aorty. Przyczynia się do tego zarówno post-ganglionic sympathetic, jak i pre-ganglionic parasympathetic nerves:

  • lewy dolny nerw sercowy szyjny, gałąź lewego nerwu błędnego
  • lewy górny nerw współczulny szyjny pochodzący z lewego zwoju współczulnego szyjnego

włókna te przechodzą niżej nad łukiem aorty, zanim gromadzą się w nim niższe i nieco przednio-przyśrodkowe do więzadła tętniczego w obrębie zwoju Wrisberga. W tym momencie lewy nerw przeponowy leży przyśrodkowo, a nerw błędny leży bocznie. Tętnica płucna leży tylnie.

Rozkład włókien nerwowych ze splotu do serca jest brany pod uwagę w podmenu.

Ostatnia recenzja 01/2018