Articles

ponowna ocena fragmentarycznej szczęki przypisanej Carcharodontosauridae z formacji Presidente Prudente, Brazylia

Carcharodontosauridae i Abelisauridae to dwa współistniejące klady dinozaurów teropodów z kredowej Afryki, Ameryki Południowej i prawdopodobnie Europy. Najstarsze i najnowsze szczątki karcharodontozaurydów pochodzą odpowiednio z Kimmeridgian-Tithonian z Afryki i Turonian z Ameryki Południowej. Ostatnio fragmentaryczna szczęka z pojedynczym zębem in situ (UFRJ-DG409-R) z Mastrychtu w Brazylii została zinterpretowana jako należąca do karcharodontozaurów. Dokonaliśmy tu ponownej oceny rozkładu filogenetycznego tych materiałów za pomocą analiz morfologicznych, morfometrycznych i filogenetycznych. Jeśli morfologia zęba jest dzielona z karcharodontozaurydami i abelizaurydami, analizy morfometryczne odkryły koronę w tym samym morfospace co abelizaurydami, a analiza filogenetyczna przeprowadzona na podstawie DataMatrix uzębienia wykazała ją wśród Abelizauridae. Szczęka również posiada cechy obu grup, jednak poziome prążki na płytkach paradnych UFRJ-DG409-R wspierają pokrewieństwa abelizaurów. Nasze dane zdecydowanie sugerują, że okazy te należą do teropodów abelizaurydów, co potwierdza fakt, że karcharodontozaury prawdopodobnie wyginęły z Koniaków.