Articles

MG3100 Series Printer Driver Ver. 7.42.0 (Mac OS X 10.4/10.5)

Zrzeczenie się odpowiedzialności

całe oprogramowanie, programy (w tym między innymi sterowniki), pliki, dokumenty, instrukcje, instrukcje lub wszelkie inne materiały (łącznie „zawartość”) są udostępniane na tej stronie w stanie, w jakim są.

Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. Firma Canon nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do treści, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych (w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU i nienaruszania praw) i nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację, poprawianie lub wspieranie treści.

Firma Canon zastrzega sobie wszelkie odpowiednie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej do treści. Użytkownik może pobierać i wykorzystywać Treści wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i na własne ryzyko. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zawartością (w tym, bez ograniczeń, szkody pośrednie, wtórne, przykładowe lub przypadkowe).

nie wolno rozpowszechniać, cedować, licencjonować, sprzedawać, wynajmować, nadawać, transmitować, publikować ani przekazywać Treści innym stronom. Nie wolno również (i nie wolno innym) powielać, modyfikować, formatować ani tworzyć dzieł pochodnych z Treści, w całości lub w części.

zgadzasz się nie wysyłać ani nie wnosić treści z kraju/regionu, w którym pierwotnie je otrzymałeś, do innych krajów/regionów bez wymaganej zgody odpowiednich rządów i/lub z naruszeniem jakichkolwiek praw, ograniczeń i przepisów.

przystępując do pobierania treści, wyrażasz zgodę na przestrzeganie powyższych przepisów, a także wszystkich przepisów mających zastosowanie do pobierania i korzystania z Treści.