Articles

Vera Institute of Justice

zelden kunnen CAHOOTS-teams vaststellen dat politie-betrokkenheid nodig is wanneer ze meer informatie verzamelen, of wanneer een situatie zich ter plaatse ontwikkelt. Als ze reageren op oproepen waarbij mensen betrokken zijn die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen, kunnen teams van CAHOOTS de noodzaak van een onvrijwillige hold zien zonder de bevoegdheid om er een uit te voeren.Zwart, 17 April 2020, call. Een persoon kan bijvoorbeeld zo zwaar onder invloed zijn dat hij niet voor zichzelf kan zorgen en niet zal instemmen met een ontnuchterend centrum.American College of Emergency Physicians,” Sobering Centers, ” https://www.acep.org/by-medica…. In dit geval kan het personeel onder één hoedje patrouilleagenten oproepen om een noodbevel uit te voeren. Voor geestelijke gezondheid oproepen die eindigen in onvrijwillige ziekenhuisopnames zoals deze, onder één hoedje bestelwagens volgen patrouillevoertuigen naar de spoedeisende hulp om hun overdracht blad te delen, die observaties van en items besproken met het lid van de gemeenschap. Dit vergemakkelijkt de continuïteit van de zorg voor de klant.Zwart, 17 April 2020, call.

samenwerking tussen EPD en CAHOOTS gaat verder dan noodhulp. In de afgelopen jaren heeft EPD het Community Outreach Response Team programma geïntroduceerd om casemanagement te leveren voor mensen die dakloosheid ervaren en vaak onder de aandacht komen van hulpdiensten.Rankin, 25 februari 2020, call; zie ook Cameron Walker, “Police Collaboration Effort Works to Keep Downtown Eugene Safe,” KVAL-TV, 10 augustus 2016, https://kval.com/news/local/po…. Als onderdeel van dit programma heeft de politie samengewerkt met partners om hun expertise op het gebied van gezondheid op het gebied van gedrag over te brengen op leden van de gemeenschap die regelmatig contact met de politie blijven ervaren. EPD heeft ontdekt dat dit collaboratieve probleemoplossend werk een aanvulling vormt op de voortdurende inspanningen van Eugene om alternatieve first responders te ondersteunen.Sergeant Julie Smith, Politie Eugene, 11 maart 2020, telefoongesprek.Door nauwe samenwerking tussen overheids—en gemeenschapspartners—waaronder scholen, opvangcentra en aanbieders van gedragsgezondheidszorg-kunnen onder één hoedje reageren op een breed scala aan situaties en politie en andere instanties waar nodig helpen bij noodsituaties op het gebied van gedragsgezondheidszorg.White Bird Clinic, FAQ onder één hoedje.”Dergelijke partnerschappen tijdens de planning van het programma en tijdens de uitvoering van het programma zijn essentieel voor het succes van de inspanningen om lokale crisisresponsystemen te verbeteren. Cahoots Operations Coordinator Tim Black benadrukte dat het succes van de organisatie niet van de ene op de andere dag plaatsvond; er waren veel kleine, maar belangrijke details om aan te pakken en een breed scala aan belanghebbenden om deel te nemen aan effectieve implementatie. “Je wilt ervoor zorgen dat je iedereen die eventueel een mening over dit onderwerp aan tafel,” legde hij uit.Zwart, 17 April 2020, call.Het is belangrijk om tegenstanders van de politie bij de planning van het programma te betrekken, omdat de inbreng van deze partners cruciaal is voor het succes van het programma. Officier Rankin opgemerkt dat CAHOOTS personeel zelf kan worden “sterk tegen de politie in vele opzichten,” maar het is “leuk met alle lijn mensen proberen om samen met oplossingen te komen.”Rankin, 25 februari 2020, call.

toch zijn de Eugene en Springfield gemeenschappen meer dan 80 procent blank, waardoor ze raciaal homogeen zijn in vergelijking met veel steden.United States Census Bureau, ” Quickfacts Eugene, Oregon,” https://www.census.gov/quickfacts/eugenecityoregon; en United States Census Bureau, “Quickfacts Springfield, Oregon,” https://www.census.gov/quickfa….”There’s veel privileges die gepaard gaan met het hebben van een gezonde relatie met de politie die u kunt contact met hen,” Black erkend, en Eugene is nu op zoek naar een aparte telefoonlijn voor CAHOOTS die zou worden losgekoppeld van de politie afdeling.Black, 17 April 2020, call; en Molly Harbarger, ” Politie bezuinigingen geven Portland alternatieve First Responder programma een Boost-maar kan het reageren op het Moment?”The Oregonian, July 4, 2020, https://www.oregonlive.com/cri…. Dit is een essentiële overweging voor het implementeren van crisisresponsprogramma ‘ s waar relaties tussen politie en gekleurde gemeenschappen historisch worden gekenmerkt door spanning en wantrouwen. Programma ‘ s kunnen succes vinden door rechtstreeks met dit wantrouwen te worstelen en een breed scala aan partners te betrekken om gemeenschappen met de grootste behoefte te bereiken.Zie bijvoorbeeld Jumaane D. Williams, Improving New York City ‘ s Responses to Individuals in Mental Health Crisis (New York: New York City Public Advocate, 2019), https://www.pubadvocate.nyc.go….

CAHOOTS-kredieten die voor een groot deel zijn ingebed in de infrastructuur voor noodcommunicatie en openbare veiligheid van de Gemeenschap, waarbij wordt benadrukt dat het uiteindelijke doel van het programma is om de Algemene voetafdruk van de politie te verkleinen. White Bird ’s website stelt,” CAHOOTS is ontworpen om een alternatief te bieden voor politie-actie waar mogelijk voor niet-crimineel middelenmisbruik, armoede en geestelijke gezondheidscrisis.”White Bird Clinic,” onder één hoedje FAQ.”Volgens Black, het programma is gericht op het verminderen van de mogelijkheden voor mensen om te worden Justitie-betrokken en verliezen hun rechten. De samenwerking met de politie heeft dit mogelijk gemaakt: “we doen in geen geval wat ander veiligheidspersoneel doet”, legt hij uit. “We proberen ons voorrecht in het openbare veiligheidssysteem te gebruiken om te vechten voor compassionate en responsieve diensten.”Zwart, 17 April 2020, call.