Articles

stedelijk bouw-en sloopafval en stortplaatsvervalsing in Shenzhen, China

op 20 December 2015 om 11:40 uur heeft een aardverschuiving in een van China ‘ s meest geavanceerde steden, Shenzhen, 73 mensen gedood en 33 gebouwen beschadigd. In de afwezigheid van zware regenval of aardbevingen, was de aardverschuiving een onverwachte en diepe schok voor veel mensen. Volgens het Chinese Ministerie van Land en hulpbronnen werd de aardverschuiving veroorzaakt door de instorting van een enorme stapel bouw-en sloopafval (CDW). Met de snelle verstedelijking van China wordt steeds meer CDW gegenereerd, vooral in grote steden. In totaal produceert China ongeveer 30% van het vaste huishoudelijk afval in de wereld en ongeveer 40% daarvan is CDW. Om aardverschuivingen in verband met CDW te voorkomen, moet de hoeveelheid afval die op stortplaatsen wordt gestort, worden gereguleerd. Meer in het bijzonder moet het beleid inzake 4-R ‘ s (reduce, reuse, recycle and Recovery) op grotere schaal en efficiënter worden uitgevoerd. Hoewel storten een belangrijke verwijderingsoptie zal blijven, is een goed beheer en zorgvuldige monitoring van CDW dringend noodzakelijk om dringende veiligheidskwesties op te lossen. Internationale samenwerking, het delen van kennis en het gebruik van de nieuwste technologieën zijn nodig om soortgelijke aardverschuivingen in China en elders te voorkomen.