Articles

oppervlakkige cardiale plexus (anatomie)

de oppervlakkige cardiale plexus is een anatomische afdeling van de cardiale plexus; het is kleiner dan de achterste diepe cardiale plexus. Fysiologisch zijn de oppervlakkige en diepe plexussen in continuïteit via fijne zenuwvezels.

de oppervlakkige hartvlecht bevindt zich op het inferieure oppervlak van de aortaboog. Het wordt bijgedragen aan zowel post-ganglionische sympathische als pre-ganglionische parasympathische zenuwen:

  • linker onderste cervicale hartzenuw, een tak van de linker nervus vagus
  • linker bovenste cervicale sympathische zenuw afgeleid van de linker cervicale sympathische ganglia

deze vezels gaan inferior over de boog van de aorta voordat ze inferieur worden en licht anteromediaal naar het ligamentum arteriosum in het ganglion van Wrisberg. Op dit punt, de linker frenische zenuw ligt mediaal en de vagale zenuw ligt zijdelings. De longslagader ligt achterop.

de verdeling van zenuwvezels van de plexus naar het hart wordt in het submenu overwogen.

Laatst beoordeeld 01/2018