Articles

Urban konstruksjon og riving avfall og deponi svikt I Shenzhen, Kina

20. desember 2015 på 11:40 er et skred i En Av Kinas mest avanserte byer, Shenzhen, drepte 73 mennesker og skadet 33 bygninger. I fravær av kraftig nedbør eller jordskjelv var skredet et uventet og dypt sjokk for mange mennesker. Ifølge Kinas Departement for Land og Ressurser, skredet ble utløst av sammenbruddet av en enorm haug av bygging og riving avfall (CDW). Med Kinas raske urbanisering genereres EN økende MENGDE CDW, spesielt i større byer. Totalt produserer Kina rundt 30% av verdens kommunale faste avfall, og av dette er CA 40% CDW. For å forhindre jordskred knyttet TIL CDW, bør volumet av avfall dumpet i deponier reguleres. Mer spesifikt 4-Rs (redusere, gjenbruke, resirkulere og gjenopprette) retningslinjer bør implementeres mer bredt og effektivt. Selv om deponering vil fortsette å være et viktig avhendingsalternativ, er det nødvendig med riktig styring og nøye overvåking AV CDW for å tilfredsstille presserende sikkerhetsproblemer. Internasjonalt samarbeid, deling av kunnskap og bruk av den nyeste teknologien er nødvendig for at lignende jordskred kan forhindres i Kina og andre steder.