Articles

Rotasjon Av Chortí blokken forårsaker dextral slip på Guayape feil

Chortí blokken gjennomgår deformasjon som et direkte resultat av store sinistral strike‐slip forkastninger På Nord‐Amerika‐Karibiske plate grensen. Vi har studert Chortí-blokken ved hjelp av geologisk kartlegging, fjernbilder og jordskjelvsesismologi for å evaluere effekten som storskala streik – slip-forkastninger har på en tilstøtende mikrokontinentale blokk. I den østlige delen Av Chortí-blokken har nyere geologisk kartlegging vist at den nordøstlige slående Guayape-forkastningen er dextral i stedet for sinistral som tidligere antatt. Fordi dette er en stor feil som kutter det Meste Av Mellom-Amerika eidet, den nye bevis for dextral slip nødvendiggjør en nytolkning av den aktive tektonikk Av Chortí blokk. Tilstedeværelsen av flere nordtrendende rifter i den vestlige delen av Chortí-blokken har ført til at tidligere arbeidere foreslår At Chortí-blokken er delt inn i mindre, uavhengig roterende blokker. Vi bruker jordskjelvsesismologi og eksterne bildedata for å utvide denne tolkningen til den sentrale delen av Chortí-blokken. Vi har imidlertid endret modellen for å ta hensyn til dextral slip På Guayape-feilen. Vi tror at rotasjon Av Chortí-blokken forårsaker dextral glid På Guayape-feilen, selv om Mellom-Amerika gjennomgår stor sinistralforskyvning i Forhold Til Nord-Amerika.