Articles

Revurdering Av en fragmentarisk maxilla tilskrevet Carcharodontosauridae Fra Presidente Prudente Formation, Brasil

Carcharodontosauridae og Abelisauridae Er to coexisting clades av theropod dinosaurer Fra Kritt Av Afrika, Sør-Amerika Og muligens Europa. De eldste og siste carcharodontosaurid restene er fra Kimmeridgian-Tiende Av Afrika og Turonian I Sør-Amerika, henholdsvis. Nylig har en fragmentert maxilla som bærer en enkelt in-situ tann (UFRJ-DG409-R) Fra Maastrichtian I Brasil blitt tolket som tilhørende en carcharodontosaurid. Vi har her revurdert fylogenetisk fordeling av disse materialene ved hjelp av morfologiske, morfometriske og fylogenetiske analyser. Hvis morfologi av tannen deles med carcharodontosaurids og abelisaurids, morfometriske analyser funnet kronen i samme morphospace som abelisaurids, og fylogenetisk analyse utført på en tannsett-basert datamatrix hentet den blant Abelisauridae. Maxilla deler også funksjoner med begge grupper, men de horisontale strikkene PÅ paradentalplatene AV UFRJ-DG409-R støtter abelisaurid-slektskap. Våre data tyder sterkt på at disse prøvene tilhører abelisaurid theropods, som støtter det faktum at carcharodontosaurider sannsynligvis ble utryddet fra Coniacian.