Articles

overfladisk hjerte plexus (anatomi)

den overfladiske hjerteplexus er en anatomisk deling av hjerteplexus; den er mindre enn den mer bakre dype hjerteplexus. Fysiologisk er de overfladiske og dype plexusene i kontinuitet via fine nervefibre.

den overfladiske hjerte plexus er plassert på den nedre overflaten av aortabuen. Det er bidratt til av både post-ganglionic sympatiske og pre-ganglionic parasympatiske nerver:

  • venstre inferior cervical cardiac nerve, en gren av venstre vagus nerve
  • venstre superior cervical sympatisk nerve avledet fra venstre cervical sympatisk ganglia

disse fibrene passere inferiorly over aortabuen før amassing dårligere enn det og litt anteromedial til ligamentum arteriosum innenfor Ganglion Av Wrisberg. På dette punktet ligger venstre phrenic nerve medialt og vagal nerve ligger lateralt. Lungearterien ligger bakover.

fordelingen av nervefibre fra plexus til hjertet vurderes i undermenyen.

sist anmeldt 01/2018