Articles

Mg3100-serien Skriverdriver Ver. 7.42.0 (Mac OS X 10.4/10.5)

Ansvarsfraskrivelse

all programvare, programmer (inkludert, men ikke begrenset til drivere), filer, dokumenter, manualer, instruksjoner eller annet materiale (samlet kalt «Innhold») gjøres tilgjengelig på dette nettstedet på en «som den er» basis.

Canon Markedsføring (Thailand) Co., Ltd. Og Dets tilknyttede selskaper («Canon») gir ingen garantier av noe slag med Hensyn Til Innholdet, fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, uttrykt eller underforstått (inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse) og skal ikke være ansvarlig for oppdatering, korrigering eller støtte Av Innholdet.

Canon forbeholder seg all relevant tittel, eierskap og immaterielle rettigheter til Innholdet. Du kan laste Ned Og bruke Innholdet utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk og på egen risiko. Canon skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med Innholdet (inkludert, uten begrensning, indirekte, følgeskader, eksemplariske eller tilfeldige skader).

Du skal ikke distribuere, tildele, lisensiere, selge, leie Ut, kringkaste, overføre, publisere eller overføre Innholdet til noen annen part. Du skal heller ikke (og skal ikke la andre) reprodusere, modifisere, reformatere Eller lage avledede arbeider fra Innholdet, helt eller delvis.

du samtykker i å ikke sende Eller bringe Innholdet ut av landet/regionen der du opprinnelig kjøpte Det til andre land / regioner uten nødvendig autorisasjon fra gjeldende myndigheter og / eller i strid med lover, restriksjoner og forskrifter.

ved å fortsette å laste Ned Innholdet, godtar du å være bundet av det ovennevnte, samt alle lover og forskrifter som gjelder for nedlasting og bruk av Innholdet.