Articles

Kontrollert Søknad Gjennomgang Og Oppløsning Program (CARRP)

I 2008 innførte Us Citizenship And Immigration Services (USCIS) Controlled Application Review And Resolution Program (CARRP) For å flagge og behandle innvandringssaker som presenterer «nasjonale sikkerhetsproblemer» for å «sikre at innvandringsfordeler ikke gis til enkeltpersoner og organisasjoner som utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.»IFØLGE En rapport Fra American Civil Liberties Union, er CARRP uforholdsmessig rettet Mot Muslimer og innvandrere fra Det Arabiske, Midtøsten, Sørasiatiske og Muslimske samfunn. En søker flagget I CARRP programmet er effektivt svartelistet fra å motta noen innvandring fordeler.

Søkere kan bli henvist TIL CARRP hvis DE er flagget som EN «kjent eller mistenkt terrorist» AV FBI, eller kan bli henvist på ethvert stadium av screening og adjudicative prosessen ved søknad om innvandring fordeler. I EN 2009 carrp treningsmanual oppnådd AV ACLU, er USCIS-offiserer rettet til å bruke tre brede kategorier for å indikere en potensiell nasjonal sikkerhetsrisiko: «sysselsetting, opplæring eller statlig tilknytning»,» Mistenkelige Aktiviteter » og » Familiemedlemmer eller Nærstående.»USCIS offiserer må følge FBI retning når de bestemmer seg for å godkjenne, nekte, eller å holde på ubestemt tid hver sak flagget UNDER CARRP.

I 2017 arkiverte ACLU og partnerne et gruppesøksmål som hevdet AT CARRP er ulovlig og forfatningsmessig.