Articles

Introduksjon Til Kanadiske Etfer

Canada Er et ofte oversett marked for amerikanske investorer som søker litt internasjonal eksponering. Med sin store gruve-og energiindustri er landet den 11. rikeste i verden og en av de få nettoeksportørene av energi. Den høye levestandarden og inntekt per innbygger gjør den også svært politisk stabil. Investorer som søker eksponering for denne sjeldne kombinasjonen, vil kanskje vurdere å investere i Kanadiske Etfer.

Børshandlede fond («Etfer») tilbyr mangfoldet av en indeks med enkelheten av egenkapital. Investorer kan investere I Kanadiske Etfer for å få eksponering mot landets hele økonomi, spesifikke næringer eller til og med visse aktivaklasser. Disse Kanadiske Etf-Ene kan handles med EN amerikansk meglerkonto som en normal egenkapital, noe som gjør Dem mye enklere enn Amerikanske Depotkvitteringer («Adr») eller prøver å kjøpe utenlandsk aksje.

Topp 10 Mest populære Kanadiske Etfer

Kanadiske Etfer har vokst i popularitet de siste tiårene, gitt landets stabilitet og betydelige energi-og råvareindustrier, selv om sporadisk svakhet i råvareprisene har ført til salg. Fra sine gullgruver til sin oljesand til sin logging industri, Kan Canada være best kjent for disse eiendelene, Men den innenlandske servicenæringen sysselsetter om lag tre fjerdedeler av befolkningen. Og landet er også en av de største landbrukseksportørene i verden.

Den mest populære Kanadiske ETF med eksponering for landets hele økonomien ER MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), som har over 100 Kanadiske aksjer med en samlet netto aktiva verdi på nesten $ 2 milliarder . Investorer kan imidlertid også velge Kanadiske Etfer som fokuserer på bestemte sektorer eller aktivaklasser, samt mer generelle Etfer som har en tendens til å holde mange Kanadiske aksjer.

de tre Etf-Ene med Mest Kanadisk eksponering er:

 • Kanadiske Energi Inntekt ETF (NYSE: ENY)
 • Msci Canada Indeksfond (NYSE: EWC)
 • IQ Canada Liten Cap ETF (NYSE: CNDA)

Fem Ekstra Etfer med mer enn 50% eksponering inkluderer:

 • Markedsvektorer Junior Gullgravere (NYSE: GDXJ)
 • Gullforskere ETF (NYSE: GLDX)
 • Markedsvektorer TR Gullgravere (NYSE: GDX)
 • Sølvgravere ETF (NYSE: SIL)
 • Uran ETF (NYSE: URA)

Fordelene Og Risikoen Ved Kanadiske Etfer

det er mange fordeler med å investere i Kanadiske Etfer. Landet er energiuavhengig og rangerer høyere enn USA og De fleste Av Eu På Heritage Foundations indeks for økonomisk frihet. Landets sentralbank har også proaktivt implementert en løs pengepolitikk for å hjelpe økonomien med å navigere i de økonomiske vanskelighetene som opplevde i 2008/2009 og under det globale salget i 2015.

men det er også mange risikoer som investorer bør vurdere når de investerer I Kanadiske Etfer. Den største risikoen er Den Kanadiske økonomiens eksponering for energi og råvarer, som har en tendens til å være svært volatile markeder, spesielt i nedgangstider som den som ble sett i 2014 og 2015. Mens den sekulære trenden kan være oppover på lang sikt, kan bremse fremvoksende marked eller global etterspørsel raskt reversere disse trendene på kort og mellomlang sikt.

Alternativer til å investere I Kanadiske Etfer

Investorer som søker mer direkte eksponering mot Kanadiske selskaper, vil kanskje vurdere American Depository Receipts («Adr»). Disse verdipapirene handler PÅ AMERIKANSKE børser og representerer et bestemt antall aksjer i et utenlandsk selskap. I motsetning til En Kanadisk ETF representerer Disse Bivirkningene et enkelt selskap i stedet for en kurv med aksjer.

Populære Kanadiske Adr-Er og amerikanske aksjer inkluderer:

 • Bank Of Montreal (Nyse: BMO)
 • TELUS Corporation (NYSE: TU)
 • Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
 • BCE Inc. (NYSE: BCE)
 • TransCanada Corporation (NYSE: TRP))

alternativt kan investorer også kjøpe utenlandske aksjer På Toronto Stock Exchange («TSE») eller TSX Venture Exchange («TSX»). Siden Canada har sterke bånd til USA, har mange populære amerikanske meglerhus muligheten til å handle på disse børsene uten betydelig ekstra legwork. Det er imidlertid noen juridiske og skattemessige konsekvenser som kan gjelde.