Articles

Mg3100 sorozatú nyomtató-illesztőprogram Ver. 7.42.0 (Mac OS X 10.4/10.5)

jogi nyilatkozat

minden szoftver, program (beleértve, de nem kizárólagosan az illesztőprogramokat), fájl, dokumentum, kézikönyv, utasítás vagy bármely más anyag (együttesen “tartalom”) ezen a webhelyen “jelenlegi állapotában” érhető el.

Canon Marketing (Thaiföld) Co., Kft., és leányvállalatai (“Canon”) semmilyen garanciát nem vállalnak a tartalomra vonatkozóan, kifejezetten elutasítanak minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát (beleértve, korlátozás nélkül, az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó vélelmezett garanciát), és nem vállalnak felelősséget a tartalom frissítéséért, helyesbítéséért vagy támogatásáért.

a Canon fenntartja a tartalomra vonatkozó valamennyi jogcímet, tulajdonjogot és szellemi tulajdonjogot. A Tartalmat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra és saját kockázatára töltheti le és használhatja. A Canon nem tehető felelőssé semmilyen, a tartalommal kapcsolatos kárért (korlátozás nélkül ideértve a közvetett, következményes, példaértékű vagy véletlen károkat is).

Ön nem terjesztheti, ruházhatja át, engedélyezheti, értékesítheti, bérbe adhatja, sugározhatja, továbbíthatja, közzéteheti vagy átadhatja a tartalmat más félnek. Ön sem (és nem engedheti meg másoknak), hogy részben vagy egészben reprodukálják, módosítsák, újraformázzák vagy származékos műveket hozzanak létre a tartalomból.

Ön vállalja, hogy nem küldi el vagy hozza ki a tartalmat abból az országból/régióból, ahol eredetileg szerezte, más országokba/régiókba az illetékes kormányok szükséges engedélye nélkül és/vagy bármilyen törvény, korlátozás és szabályozás megsértésével.

A tartalom letöltésével Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a fentieket, valamint a tartalom letöltésére és használatára vonatkozó valamennyi törvényt és szabályozást.