Articles

Caribbean

About CariMAN

the Caribbean Male Action Network (Cariman) on Karibianmeren alueen yksilöiden ja organisaatioiden alueellinen verkosto, joka pyrkii haastamaan olemassa olevia sosiaalisia ja kulttuurisia uskomuksia ja normeja maskulinitioiden ympärillä ja ajamaan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikille.

CariMAN on järjestäytynyt alueelliseksi voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, joka on rekisteröity Trinidadin ja Tobagon tasavallan lainkäyttövaltaan.

tavoitteemme

tämän järjestön tavoitteena on edistää laajempaa yhteistyötä maiden ja alueiden välisten aloitteiden välillä, jotka käsittelevät sosiaalisia ja tasa-arvokysymyksiä.

visiomme

Caribbean Male Action Networkin (CariMAN) visiona on saavuttaa tasa-arvo, sosiaalinen ja ympäristöoikeus kaikille.

Missiomme

Caribbean Male Action Network (CariMAN) pyrkii haastamaan olemassa olevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia uskomuksia ja normeja maskuliniteettien ympärillä sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhujia sitouttamalla miehiä ja poikia sekä vahvistamalla verkostoja ja liittoutumia ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja ympäristön oikeudenmukaisuutta edistävien yksilöiden ja järjestöjen kanssa.

periaatteemme

yleisperiaatteemme perustuvat ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon kaikkien periaatteiden osalta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 1. mielestämme miesten ja poikien tulisi olla sukupuoli -, sosiaali-ja ympäristöoikeuksien puolestapuhujia.
 2. vahvistamme sukupuolten tasa-arvon periaatteet ja sen, että kaikkia sukupuoli-identiteettejä edustavien ihmisten olisi työskenneltävä yhdessä yhteisen näkemyksen eteen sukupuolesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä kaikenlaisen syrjinnän ja väkivallan vapaudesta.
 3. tunnustamme ja kunnioitamme Karibian alueen miesten ja poikien moninaisuutta iän, uskonnon/hengellisen vakaumuksen, etnisyyden, luokan, kyvykkyyden, koulutustaustan, seksuaalisen suuntautumisen ja identiteetin, maantieteen ja minkä tahansa muun aseman osalta, mikä edistää myönteistä kehitystä, toimeentuloa ja olemassaoloa.
 4. me kaikki kannustamme miehiä ja poikia – ja kaikkia muita – sitoutumaan perheeseensä ja tekemään työtä sellaisten haasteiden, ideologioiden ja stereotypioiden voittamiseksi, jotka estävät kaikkia miehiä tulemasta tasa-arvoisiksi kumppaneiksi lasten hoidossa ja kotitöissä.
 5. mielestämme miesten ja poikien Karibian alueella tulisi kriittisesti pohtia historiaamme ja sitoutua jatkuvaan itsetutkiskeluun patriarkaalisen vallan epätasa-arvosta nöyryyden, vastuun, myötätunnon ja keskinäisen kunnioituksen kanssa.

arvomme ja toimintaohjeemme

 1. Vastuullisuus
 2. yhteistyö ja kollektiivinen oppiminen
 3. Monimuotoisuus ja osallisuus
 4. terve suhde
 5. eheys
 6. rakkaus ja empatia
 7. syrjimättömyys
 8. tuomitsematon
 9. väkivallattomuus
 10. kunnioitus
 11. Omahoito
 12. herkkyys
 13. Walk The Talk

suuret aloitteet

kumppaneidemme kanssa mm. UN Women ja UNFPA olemme käynnistäneet menestyksekkäitä ja innovatiivisia hankkeita ja tehneet yhteistyötä muut tukevat heidän aloitteitaan. Näitä ovat:

CHAMPIONS FOR CHANGE

lippulaivahankkeemme, joka käynnistettiin yhteistyössä UN Womenin kanssa, alkoi toukokuussa 2010 Barbadoksella. Tällä hankkeella pyrittiin poistamaan sukupuoleen perustuva väkivalta alueellamme. Se täytti yhden kolmesta seikasta, että miehet tulivat kumppaneiksi edunvalvontaan ja toimintaan. Tällä hetkellä Muutosprojekteissa on valioita Antiguassa ja Barbudassa, Bahamalla, Dominicassa, Jamaikalla, Trinidad ja Tobagossa sekä Guyanassa.

SHARE the CARE

toinen UN WOMEN-hanke, jossa osa meistä oli mukana verkostossa, käynnistettiin marraskuussa 2010. Barbadoksella, Trinidad ja Tobagossa tehdyn tutkimuksen tulokset osoittivat, miten epäoikeudenmukainen taakka näiden maiden naisilla oli lastensa elättämisestä. Tämä hanke auttoi isiä tulemaan vastuullisiksi vanhemmiksi ja sitoutti heidät yhteisvanhemmuuteen.

MAPPING STUDY (TRINIDAD ja TOBAGO)

tämä oli cariman’ sin toteuttama ja UNFPA: n rahoittama innovatiivinen tutkimus Trinidad ja Tobagon mies-ja poikajärjestöistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa, dokumentoida ja koordinoida kaikkia eri organisaatioita, jotka olivat omistautuneet työskentelemään miesten kanssa ja heitä varten maassa. Kartoitustutkimus oli ensimmäinen laatuaan, joka tehtiin Trinidad ja Tobagossa, ja toivomme voivamme toistaa sen koko alueella.

PARTNERSHIP FOR PEACE (PFP)

UN Womenin aloittama PfP-hanke on yksi, johon CariMAN partners on liittynyt sen alusta asti. PfP: n tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa pahoinpideltyjen naisten tukiohjelmia Karibialla. Ohjelma johti nuorisolle suunnatun GBV-ehkäisyohjelman kehittämiseen Community Violence Prevention program-ohjelmassa, jonka mallin CariMAN ottaa käyttöön.

RISE PROJECT: MEN for a DIFFERENCE

tämä interventiohanke oli kumppanuus UNFPA: n rahoittaman RISE Life Management Servicesin kanssa. Se käsitteli seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja kohdistui 15-24-vuotiaisiin nuoriin miehiin, jotka asuivat Kingstonin kantakaupungin yhteisöissä Fletchers Landissa, Parade Gardensissa ja Allman Townissa. Hankkeessa kehitettiin koulutusmateriaaleja ja DVD-levyjä, joilla nuoria valistettiin sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Näihin kuului” Bull inna Pen ” – videosarja, jota on käytetty useissa Karibian maissa.

The UWIman: MONA ”Mek Wi Reason”

tämä oli aloite Carimacin kanssa, University of the West Indies, Mona. Se pyrki vastaamaan kasvaviin huolenaiheisiin miesten koulumenestys kampuksella erityisesti viittaamalla koulutukseen sekä kysymyksiin, jotka liittyvät seksuaalisuuteen.

YOUTHMAN TALK

koulutusohjelma miesohjaajille ja sähköinen käsikirja (paperikopio), joka helpotti keskustelua miehiä ja poikia koskevista kysymyksistä.

sosiaalinen MEDIA

Carimanin verkkosivut ja Facebook-sivut olivat sen alkuperäisiä kokeiluja sosiaalisen median maailmaan. Olemme käynnistämässä Youtube -, blogi-ja Twitter-aloitteitamme. Katso linkit alla luetelluille sivuille:
Käy verkkosivuillamme: ww.cariman.org
Tykkää meistä Facebook: http://http://www.facebook.com/CariMan.org
Katso meitä Youtubessa: http://www.youtube.com/user/CariMANchampions/videos
Seuraa meitä Twitterissä: http://twitter.com/

UNiTE CAMPAIGN

Carimanin puheenjohtaja, tohtori Peter Douglas Weller oli vierailevana puhujana tämän YK: n aloittaman ohjelman julkistamistilaisuudessa.

lisätietoja

Celebrate Champions for Change – the CariMAN Story: Creating Spaces for Men
tammikuussa 2006 monet eri puolilla aluetta jakoivat vision perustaa järjestö, jonka tehtävänä on työskennellä karibialaisten miesten kanssa ja auttaa heitä lisäämään tietoisuutta sukupuolesta, sitouttamaan heidät sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja koordinoimaan tällä alalla tehtävää työtä. Tästä visiosta tuli totta, kun Karibialla järjestettiin ensimmäinen miesten konferenssi ”MAN Talk” Jamaikalla tammikuussa 2006. Konferenssin rahoittivat CIDA, EU / CARICOM ja UWI Mona yhteistyössä Jamaikan WMW: n kanssa. Tämä aloite johti Caribbean Male Action Networkin (CariMAN) syntyyn, jota johti tohtori Peter Weller. Nykyään Carimania esiintyy kahdessatoista (12) maassa, jotka ulottuvat laajemmalle Karibialle Bahamasaarilta Belizeen pohjoisessa ja Guyanaan lännessä sekä Trinidad ja Tobagoon kaakossa.

cariman on perustamisestaan lähtien tehnyt yhteistyötä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa toteuttaakseen erilaisia tasa-arvo-ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hankkeita. Sen laajaan yhteistyöhön kuuluvat CIDA, CARICOM/EU, UWIHARP, PAHO, UNFPA, UN Women ja UNDP. CariMAN tekee nyt yhteistyötä sonke Gender Justice Networkin kanssa, joka on eteläafrikkalainen kansalaisjärjestö, joka rakentaa etelä-etelä-suhteita Menengagen kautta. Itse asiassa CariMAN, tunnustuksena työstään Karibialla, on nyt alueellinen edustaja Menengagen toimeenpanevassa komiteassa, joka on yli 400 kansalaisjärjestön ja YK: n kumppanin maailmanlaajuinen Liittouma. Liitto pyrkii sitouttamaan miehiä ja poikia sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentämiseen sekä edistämään naisten, miesten ja lasten terveyttä ja hyvinvointia.

CariMAN pitää itseään nyt tasa-arvo-ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden järjestönä, joka ajaa ja puuttuu useilla miesten ja naisten elämään vaikuttavilla areenoilla, mukaan lukien: ”Maskuliinisuus ja sukupuolisuhteet”, ”Men’ s Health”, ”miehet hoitajina”, ”väkivallan ehkäisy”, ”Mentorointi” sekä ” tilan luominen miehille ja heidän huolenaiheilleen sukupuolten tasa-arvon yhteydessä.”Se saavuttaa tämän tavoitteen dynaamisen viestinnän, yhteistyön ja koordinoinnin verkottumisen avulla.

Carimanin innovatiiviset hankkeet, kuten Champions for Change, ja Kartoitustutkimus Trinidad ja Tobagossa, voivat vaikuttaa myönteisesti karibialaisten miesten ja naisten elämään.

CariMAN ’ s use of social media (suom.cariman.org ja Facebook) ja sen innovatiiviset hankkeet, kuten YouthManTalk training program, Men for a Difference sekä sen kumppanuudet ja yhteistyö alueellisissa interventioissa, kuten UNiTE GBV – kampanjassa, Share the Care (Men as partners in careiving), Partnership for Peace-a Batterer Intervention Programme (UNWomen), Men for a Difference (RISE/UNFPA) ja Uwiman Initiative Monan yliopistossa ovat vaikuttaneet monien elämään Karibialla.

CariMAN jatkaa pyrkimyksenään tarjota ”huolehtivien miesten yhteisö, joka on sitoutunut yhteistyöhön naisten kanssa luodakseen oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikki ihmiset saavuttavat täyden potentiaalinsa.”

(un Photo)