Articles

revurdering af en fragmentarisk kæbe tilskrevet Carcharodontosauridae fra Presidente Prudente Formation, Brasilien

Carcharodontosauridae og Abelisauridae er to sameksisterende klader af theropod dinosaurer fra kridt i Afrika, Sydamerika og muligvis Europa. De ældste og seneste carcharodontosaurid rester er fra Kimmeridgian-Tithonian af Afrika og Turonian af Sydamerika, henholdsvis. For nylig er en fragmenteret kæbe, der bærer en enkelt In situ-tand (UFRJ-DG409-r) fra Maastrichtian i Brasilien, blevet fortolket som tilhørende en carcharodontosaurid. Vi revurderede her den fylogenetiske fordeling af dette materiale ved hjælp af morfologiske, morfometriske og fylogenetiske analyser. Hvis tandens morfologi deles med carcharodontosaurider og abelisaurider, de morfometriske analyser fandt kronen i samme morfospace som abelisaurider, og den fylogenetiske analyse udført på en tandbehandlingsbaseret datamatrice hentede den blandt Abelisauridae. Overkæben deler også funktioner med begge grupper, men alligevel understøtter de vandrette striber på de paradentale plader af UFRJ-DG409-r abelisaurid affiniteter. Vores data tyder stærkt på, at disse prøver tilhører abelisaurid theropods, der understøtter det faktum, at carcharodontosaurider sandsynligvis var uddød fra Coniacian.