Articles

Mg3100 serie printerdriver Ver. 7.42.0 (Mac OS 10.4/10.5)

ansvarsfraskrivelse

alle programmer, programmer (herunder men ikke begrænset til drivere), filer, dokumenter, manualer, instruktioner eller andet materiale (samlet “indhold”) stilles til rådighed på dette site på en “som den er” basis.

Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. og dets tilknyttede virksomheder (“Canon”) giver ingen garanti af nogen art med hensyn til indholdet, fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykt eller underforstået (herunder, uden begrænsning, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse) og er ikke ansvarlige for opdatering, korrektion eller understøttelse af indholdet.

Canon forbeholder sig al relevant titel, ejerskab og immaterielle rettigheder i indholdet. Du må kun hente og bruge indholdet til din personlige, ikke-kommercielle brug og på egen risiko. Canon kan ikke holdes ansvarlig for nogen som helst skade i forbindelse med indholdet (herunder, uden begrænsning, indirekte, følgeskader, eksemplariske eller tilfældige skader).

Du må ikke distribuere, tildele, licensere, sælge, leje, udsende, transmittere, offentliggøre eller overføre indholdet til nogen anden part. Du må heller ikke (og må ikke lade andre) reproducere, modificere, omformatere eller skabe afledte værker ud fra indholdet, helt eller delvist.

du accepterer ikke at sende eller bringe indholdet ud af det land/område, hvor du oprindeligt opnåede det, til andre lande/regioner uden nogen krævet tilladelse fra de gældende regeringer og/eller i strid med Love, begrænsninger og regler.

ved at fortsætte med at hente indholdet accepterer du at være bundet af ovenstående samt alle love og regler, der gælder for din overførsel og brug af indholdet.