Articles

rotace bloku Chortís způsobuje dextrální skluz na Guayape fault

blok Chortís prochází deformací jako přímý důsledek velkého sinistrálního úderného skluzu na hranici Severní Ameriky a Karibiku. Studovali jsme blok Chortís pomocí geologického mapování, vzdálených snímků a seismologie zemětřesení, abychom vyhodnotili účinek, který má chyba velkého úderu na sousední mikrokontinentální blok. Ve východní části bloku Chortís nedávné geologické mapování ukázalo, že severovýchodní úderná chyba Guayape je dextrální místo sinistrální, jak se dříve předpokládalo. Protože se jedná o hlavní chybu, která snižuje většinu Isthmu Střední Ameriky, nový důkaz dextrálního skluzu vyžaduje reinterpretaci aktivní tektoniky bloku Chortís. Přítomnost několika severních trhlin v západní části bloku Chortís vedla předchozí pracovníky k návrhu, aby byl blok Chortís rozdělen na menší, nezávisle rotující bloky. Používáme seismologii zemětřesení a data vzdálených snímků k rozšíření této interpretace na centrální část bloku Chortís. Jejich model jsme však upravili tak, aby odpovídal dextrálnímu skluzu na guayapově chybě. Věříme, že rotace bloku Chortís způsobuje dextrální skluz na guayapově poruše, i když Střední Amerika prochází velkým sinistrálním vysídlením vzhledem k Severní Americe.