Articles

povrchní srdeční plexus (anatomie)

povrchový srdeční plexus je anatomické rozdělení srdečního plexu; je menší než zadní hluboký srdeční plexus. Fyziologicky jsou povrchové a hluboké plexusy v kontinuitě přes jemná nervová vlákna.

povrchový srdeční plexus je umístěn na spodním povrchu oblouku aorty. Přispívají k tomu jak post-gangliové sympatické, tak i pre-gangliové parasympatické nervy:

  • levý dolní krční srdeční nerv, větev levého vagusového nervu
  • levý horní cervikální sympatický nerv odvozený z levého cervikálního sympatického ganglia

tato vlákna procházejí podřadně přes oblouk aorty, než se hromadí pod ní a mírně anteromediálně k ligamentum arteriosum v gangliu Wrisberga. V tomto okamžiku leží levý frenický nerv mediálně a vagální nerv leží bočně. Plicní tepna leží dozadu.

distribuce nervových vláken z plexu do srdce je zvažována v submenu.

poslední recenze 01/2018