Articles

přehodnocení fragmentární maxily připisované Carcharodontosauridae z formace Presidente Prudente, Brazílie

Carcharodontosauridae a Abelisauridae jsou dva koexistující klany teropodních dinosaurů z křídy Afriky, Jižní Ameriky a možná i Evropy. Nejstarší a nejnovější pozůstatky carcharodontosauridů pocházejí z Kimmeridgian-Tithonian Afriky a Turonian Jižní Ameriky, resp. Nedávno byla fragmentovaná maxilla nesoucí jediný zub in-situ (UFRJ-DG409-R) z Maastrichtského Brazílie interpretována jako patřící k carcharodontosauridovi. Zde jsme přehodnotili fylogenetickou distribuci těchto materiálů pomocí morfologických, morfometrických a fylogenetických analýz. Pokud je morfologie zubu sdílena s carcharodontosauridy a abelisauridy, morfometrické analýzy zjistily korunu ve stejném morpospace jako abelisauridy, a fylogenetická analýza provedená na datamatrix založené na chrupu ji získala mezi Abelisauridae. Maxilla také sdílí rysy s oběma skupinami, přesto vodorovné pruhy na paradentálních deskách UFRJ-DG409-R podporují abelisauridní afinity. Naše data silně naznačují, že tyto exempláře patří abelisauridním teropodům, což podporuje skutečnost, že carcharodontosauridi pravděpodobně vyhynuli z Coniacian.