Articles

Ovladač tiskárny řady MG3100 Ver. 7.42.0 (Mac OS X 10.4/10.5)

zřeknutí se odpovědnosti

veškerý software, programy (včetně, ale bez omezení na ovladače), soubory, dokumenty, příručky, pokyny nebo jakékoli jiné materiály (souhrnně „obsah“) jsou k dispozici na těchto stránkách „tak, jak jsou“.

Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd., a její přidružené společnosti („Canon“) neposkytují žádnou záruku jakéhokoli druhu, pokud jde o obsah, výslovně se zříká všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných (včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení) a nenese odpovědnost za aktualizaci, opravu nebo podporu obsahu.

společnost Canon si vyhrazuje veškerá příslušná vlastnická práva, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k obsahu. Obsah si můžete stáhnout a používat výhradně pro své osobní, nekomerční použití a na vlastní nebezpečí. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakékoli škody v souvislosti s obsahem (včetně nepřímých, následných, příkladných nebo náhodných škod).

nesmíte distribuovat, přidělovat, licencovat, prodávat, pronajímat, vysílat, přenášet, publikovat nebo převádět obsah žádné jiné straně. Rovněž nesmíte (a nedovolíte ostatním) reprodukovat, upravovat, přeformátovat nebo vytvářet odvozená díla z obsahu, zcela nebo zčásti.

souhlasíte s tím, že nebudete odesílat nebo přinášet obsah ze země / oblasti, kde jste jej původně získali, do jiných zemí / regionů bez jakéhokoli požadovaného povolení příslušných vlád a / nebo v rozporu se zákony, omezeními a předpisy.

pokračováním ve stahování obsahu souhlasíte s tím, že budete vázáni výše uvedenými a všemi zákony a předpisy platnými pro stahování a používání obsahu.