Articles

nové koncepty v diagnostice a léčbě choroidálních metastáz

nejčastějším místem očních metastáz je choroid. Výskyt choroidálních metastáz se neustále zvyšuje v důsledku delšího přežití metastatických pacientů a zlepšení diagnostických nástrojů. Fundoskopie, ultrasonografie a fluoresceinová angiografie jsou nyní doplněny indokyaninovou zelenou angiografií a optickou koherentní tomografií. Choroidální nádorová biopsie může také potvrdit metastatickou povahu nádoru a pomoci určit místo primární malignity.

v současné době neexistuje shoda ohledně léčebné strategie. Většina pacientů má omezenou délku života a pro tyto komplexní léčby se obecně nedoporučuje. Nedávné pokroky v systémové terapii však významně zlepšily přežití některých pacientů, kteří mohou těžit z agresivního očního přístupu, který by mohl zachovat vidění. Ačkoli externí radiační terapie je nejpoužívanější léčba, pokročilejší formy radioterapie, které jsou spojeny s méně vedlejšími účinky, lze navrhnout ve vybraných případech.

u pacientů s kratší délkou života mohou systémové terapie, jako jsou terapie zaměřené na onkogenní ovladače, nebo imunoterapie, vyvolat regresi choroidálních metastáz a mohou být dostatečné k dočasnému snížení vizuálních příznaků. Často však získávají rezistenci na systémovou léčbu a oční relaps obvykle vyžaduje radioterapii pro trvalou kontrolu. Méně invazivní ošetření v kanceláři, jako je fotodynamická terapie a intravitreální injekce anti-VEGF, může také pomoci zachovat zrak a zároveň zkrátit čas strávený v lékařském prostředí pro pacienty v paliativní péči.

cílem tohoto přehledu je shrnout současné poznatky o choroidálních metastázách s důrazem na nejnovější poznatky v epidemiologii, patogenezi, diagnostice a léčbě.