Articles

městská výstavba a demolice odpad a skládka selhání v Shenzhenu, Čína

20. Prosince 2015 v 11: 40 am sesuv půdy v jednom z nejvyspělejších čínských měst, Shenzhen, zabil 73 lidí a poškodil 33 budov. Při absenci silných srážek nebo zemětřesení byl sesuv půdy pro mnoho lidí neočekávaným a hlubokým šokem. Podle čínského ministerstva půdy a zdrojů byl sesuv půdy vyvolán zhroucením obrovské hromady stavebního a demoličního odpadu (CDW). S rychlou urbanizací Číny se vytváří rostoucí množství CDW, zejména ve velkých městech. Celkově Čína produkuje asi 30% světového komunálního pevného odpadu a z toho asi 40% je CDW. Aby se zabránilo sesuvům půdy spojeným s CDW, měl by být regulován objem odpadu skládkovaného na skládkách. Konkrétněji politiky 4-R (snížit, znovu použít, recyklovat a obnovit) by měly být implementovány šířeji a efektivněji. Přestože skládka bude i nadále důležitou možností likvidace, pro uspokojení naléhavých bezpečnostních otázek je naléhavě nutné řádné řízení a pečlivé sledování CDW. Je zapotřebí mezinárodní spolupráce, sdílení znalostí a využívání nejnovějších technologií, aby bylo možné podobným sesuvům půdy zabránit v Číně i jinde.